Четверг, Апрель 25, 2024
Басты > Жаңалықтар > Ұлттық рейтинг

Ұлттық рейтинг

2020 жылы Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі тарапынан жүргізілген ҚР ЖОО Бас рейтингісінің қорытындысы бойынша Жұбанов университеті 4-орын иеленді, ал маман даярлау бағыттары бойынша келесі орындарға ие болды.

Бакалавриат: «Педагогикалық ғылымдар»– 2-орын; «Өнер және гуманитарлық ғылымдар» – 6; «Бизнес басқару және құқық» — 7; «Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика» — 3; «Ақпараттық коммуникациялық технологиялар» -7 орын.

Магистратура: «Педагогикалық ғылымдар» – 4; «Өнер және гуманитарлық ғылымдар» – 8; «Бизнес басқару және құқық» — 4; «Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика» — 4; «Ақпараттық коммуникациялық технологиялар» — 6 орын.

Ағымдағы жылы ранжирлеу мамандарды даярлау деңгейі мен бағыттарына сәйкес білім беру бағдарламаларының топтары бойынша жүргізілді.

Бакалавриат

               Орын Білім беру бағдарламаларының топтары

 

I

Физика мұғалімдерін даярлау
География мұғалімдерін даярлау

 

 

II

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау
Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру
Физика

 

 

III

Педагогика және психология
Биология мұғалімдерін даярлау
Хореография
Қазақстан тарихы және археология
Математика және статистика

 

Магистратура

             Орын Білім беру бағдарламаларының топтары

 

                 I

Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау
Математика мұғалімдерін даярлау
Физика мұғалімдерін даярлау

 

                 II

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Менеджмент және басқару
Биологиялық және сабақтас ғылымдар
Физика

                

 

 

                 III

Биология мұғалімдерін даярлау
Арнайы педагогика мамандарын даярлау
Шетел филологиясы
Тілдер және әдебиет
Қоршаған орта
Математика және статистика
Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

Докторантура

             Орын Білім беру бағдарлама ларының топтары

 

                 II

Математика және статистика
Физика

 

                III

Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі
Тілдер және әдебиет